Wt/ssf/aqur

< Wt‎ | ssf
Wt > ssf > aqur

aqur 鋤頭

aqur 鋤頭
haya wa langqisusay a aqur.這是小鋤頭(小鍬)。
a mutusi yaku tamaquan, kmath yaku aqur a makari pruq.我要去菜園,我帶著鋤頭要掘土。 
pyaruruun yaku sa langqisusay a aqur, a mutusi tamaquan kmurkur sa shanglaw. 我準備鋤頭,要去菜園裡搔耙菜土。