Wt/raw/dvgvp zangkwè

< Wt‎ | raw
Wt > raw > dvgvp zangkwè

RawangEdit

NarmEdit

[[|dvgvp#Rawang|dvgvp]] [[||||zangkwè#Rawang||||zangkwè]]

TvlíngEdit

  • မြန်မာ:သဘောတူညီချက်
  • English:agreement