Wt/mzn/لینگه

< Wt‎ | mzn
Wt > mzn > لینگه

لینگه دِ معنی تونده داره: ۱.تمبون ِ‌پائینی قسمت ره گننه؛ ۲. ات‌قسمت ماشین دله ره گننه.

دیگه زوونون جه edit

فارسی(ترتیب جه): ۱. پاچه شلوار ۲. قالپاق ماشین