Wt/mad/sampèyan

< Wt‎ | mad
Wt > mad > sampèyan

Bhâsa Madhurâ edit

Oca' ghântè edit

Sampèyan edit

  1. bâ'na; dhibi'na; dhiri'na; dhika; dhiko; panjhennengngan; ajunan dhâlem; padhâ dhâlem

Onḍhâgghâ bhâsa edit

  1. sampèyan: èngghi-bhunten (alos)

Sambhâdhân edit

Kabbhi

Pertalan edit

  • bhâsa Inḍonèsia
  1. kamu; anda; dirimu

Conto edit

  1. Pasèra asmana sampèyan lè'?
  2. Ponapa sampèyan ampon mèyarsa?

Sombher edit

Pawitra, Adrian. "Kamus Lengkap Bahasa Madura Indonesia". 2009. Jakarta: Dian Rakyat. hal. 612.