Wt/mad/kakè(h)

< Wt‎ | mad
Wt > mad > kakè(h)

Bhâsa Madhurâ edit

Oca' ghântè edit

kakè(h) edit

  1. sèḍâ, hèḍâ, bâ'na, dhika, dhiko, sampèyan, panjhennengan

Onḍhâgghâ bhâsa edit

  1. kakè': ènje'-iyâ (lomra)

Sambhâdhân edit

Bhângkalan

Pertalan edit

  • bhâsa Inḍonèsia:
  1. Kakè ta' olle ngabèlèen.

Conto edit

  1. Kaka'na Ilham dhâddhi polisi.

Sombher edit

Pawitra, Adrian. "Kamus Lengkap Bahasa Madura Indonesia". 2009. Jakarta: Dian Rakyat. hal. 253.