Wt/mad/dhumèng

< Wt‎ | mad
Wt > mad > dhumèng

Bhâsa Madhurâ

edit

Oca' ghântè, sèpat

edit

dhumèng

edit
  • dhumèn (OG)
  • toḍus (OG)
  • bhingong (OS)

Onḍhâgghâ bhâsa

edit

enjâ'-iyâ (lomra)

Sambhâdhân

edit

Kabbhi

Pertalan

edit
  • bhâsa Inḍonèsia: tatkala, tersipu malu, bingung

Conto

edit
  • dhumèng ngakan peḍḍhes, kodhu ngènom susu ma'lè ta' sakè' tabu'
  • engko' dhumèng amarghâ sala ajâwâb
  • tang alè' dhumèng abhidhâ'aghi orèng kembhâr

Sombher

edit

Pawitra, Adrian. Kamus Lengkap Bahasa Madura Indonesia. 2009. Jakarta: Dian Rakyat. Kaca 143.