Wt/mad/dhingghep

< Wt‎ | mad
Wt > mad > dhingghep

Bhâsa Madhurâ

edit

Oca' sèpat, bhârâng

edit

dhingghep

edit
  • maro dhâddhi ḍu'ân sè paḍâ
  • koḍung

Onḍhâgghâ bhâsa

edit

enjâ'-iyâ (lomra)

Sambhâdhân

edit

Kabbhi

Pertalan

edit
  • bhâsa Inḍonèsia: tentang dua-duanya sama-sama membagi masing-masing menjadi padu; tutupan (tudung)

Conto

edit
  • Orèng lakè' kaḍuwa rowâ kembhâr dhingghep, ropana para' paḍâ'â
  • Aisyah ngangghuy dhingghep satèya

Sombher

edit

Pawitra, Adrian. Kamus Lengkap Bahasa Madura Indonesia. 2009. Jakarta: Dian Rakyat. Kaca 139.