Wt/mad/dhâmèn

< Wt‎ | mad
Wt > mad > dhâmèn

Bhâsa Madhurâ edit

Oca' ghântè edit

dhâmèn edit

dhumèng; dhumèn; ḍumè

Onḍhâgghâ bhâsa edit

enjâ'- iyâ (lomra)

Sambhâdhân edit

Kabbhi

Pertalan edit

  1. bhâsa Inḍonèsia: tatkala, ketika, apabila, setelah
  2. bhâsa Inggris: when

Conto edit

  1. Dhâmèn mata arè la ngoncar, Tèmon Emmas la mangkat ka'angghuy buru ḍâri bhuta

Sombher edit

Pawitra, Adrian. Kamus Lengkap Bahasa Madura Indonesia. 2009. Jakarta: Dian Rakyat. Kaca 133.