Wt/mad/dhâlem

< Wt‎ | mad
Wt > mad > dhâlem

Bhâsa Madhurâ edit

Oca' bhârâng, ghântè edit

dhâlem edit

  • bengko; bungko (lomra)
    • sambhâdhân ka'angghuy abâ' dhibi' (engko')

Onḍhâgghâ bhâsa edit

alos tèngghi

Sambhâdhân edit

Kabbhi

Pertalan edit

  • bhâsa Inḍonèsia: rumah, saya (halus-tinggi)

Conto edit

  • Dhâlemmèpon kyaè bâḍâ è kottha.
    • Abdhi dhâlèm namong orèng kènè', sobung arta tor parmèli.

Sombher edit

Pawitra, Adrian. Kamus Lengkap Bahasa Madura Indonesia. 2009. Jakarta: Dian Rakyat. Kaca 132.