Wt/mad/bhâlengnger

< Wt‎ | mad
Wt > mad > bhâlengnger

Bhâsa Madhurâ

edit

Oca' sèpat

edit

Bhâlengnger

edit
  1. bhlengnger; nakal; tambeng; mellèng meller; bheller

Onḍhâgghâ bhâsa

edit
  1. bhâlengnger: enjâ'- iyâ (lomra)

Sambhâdhân

edit

Kabbhi

Pertalan

edit
  • bhâsa Inḍonèsia:
  1. sangat nakal; nakal sekali

Conto

edit
  1. Kana' rowa bhâlengnger sara!
  2. Jhâ'dhâddhi orèng sè bhâlengnger, tapè dhâddhi orèng sè atoro' ḍâ' ka orèng towa

Sombher

edit

Pawitra, Adrian. "Kamus Lengkap Bahasa Madura Indonesia". 2009. Jakarta: Dian Rakyat. hal. 58.