Wt/mad/anangèng

< Wt‎ | mad
Wt > mad > anangèng

Madhurâ edit

Oca sambhung edit

anangèng

  1. nangèng

Pertalan

  • bhâsa Inḍonèsia: tetapi, meskipun, namun.

Conto

  1. Sèngko' dhujân wâ'-buwâ'ân, nangèng ta' anḍâ' kedḍhâng.

Sombher edit

Prawitra, Adrian. "Kamus Lengkap Bahasa Madura Indonesia". Dian Rakyat. 2009. hal. 18