Wt/lus/bei

< Wt‎ | lus
Wt > lus > bei

bei

Thiltih

edit
 • Lamdàn 1
  • Ri hniam tawia lam tùr, Fa pathum ka nei tiha nei tih nèn hian a thlûk a inang tùr.
   • Tihdanglamna


  • Awmzia
    1. tihnat ilo tuma khawih;
     Lova an awm laiin Kaina chuan a nau Abela chu a bei a, a that ta mai a. (Gen 4:8)
    2. indona ilova khinglêt, sứal; mahni invèn nána ţang lêt;
     Siddim ruamah chuan anniho chu bei tùrin an ţang tlat a. (Gen 14:8)
     Pathian leh mihring i bei a, i hneh tawh si a. (Gen 32:28)
    3. ţháwng
     Simeona leh Levia chuan khua chu an bei a, mipa zawng zawng an that vek a.
    4. hmatiam engemaw hlen tùra thawk; ţang.
     • Kan zàin i bei ang u,
     Rilru leh thlarauvin. (Hlä)
    5. mipat-hmeichhiatna hmanpui
 • Lamdàn 2
  • Ri sáng täwia lam tùr: Tawng khat aiin hlam khat a sei tiha sei tih thlûk ang hian. Amaherawhchu nei tih thlûka lam a ngaihna hmun a awm.
  • Tihdanglamna
  • Awmzia
    1. ban vàng emawa thildanga bet (bet tih nèn a inang hetah hi chuan)
     I hnungzángah thil dum a bei vé vé mai.
    2. (nautë) puak laia muhil tùra thlè ngíai.
     Matê, bei hlè hlè rawh le!
    3. (hla thüah) ţánga bei tih en rawh.
     Ka ţangnémah bei la.
     I bei loh chuan i muhil thei lo vang. (Hetah hian nei tih thlûka lam tùr)

Thlûkpui

edit

Tlukpui

edit


Laichin

edit

Lehlinna

edit