Wt/kcg/ba̱ng

< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > ba̱ng

BA̱NG

Bwoi a̱lyootEdit

ETYMOLOGY

YeiEdit

Lyuut IPA /bǝŋ/

File:FILE AUDIO NAME AS FOUND ON WIKIMEDIA COMMONS
Si̱sak nang á̱ ngyei "ba̱ng" a̱ni

Fam a̱lyemEdit

ta̱m

A̱lyootEdit

ba̱ng (á̱kpa: ba̱ng)

Sot swang a̱lyiat
hu (á̱kpa: hu)

Wa̱i a̱lyiatEdit

Ba̱ng hwa yet á̱ sak kyang ma̱ng mbwak na da̱nian ku ka kwa bah.

KídeeEdit
  • Byin hu hwa bah, ba̱ng hu hwa.

Ta̱mEdit

ba̱ng, *bya̱ng, mba̱ng, ku ba̱ng, na ba̱ng, wu ba̱ng, ka̱n ba̱ng, ku ba̱ng, ba̱ ba̱ng, bye ba̱ng

Wa̱i a̱lyiatEdit

KídeeEdit
  • Ba̱ng kwambwat hu mi̱cet.
  • Nat a̱ ba̱ng a̱ywan nyak ji
  • Ba̱ng nung ta̱m ji ka̱ a na bai.

Bwan di̱ lilyem ghyángEdit

Ya̱fangEdit