Wt/kcg/a̱wa̱ra̱ma̱nde

< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > a̱wa̱ra̱ma̱nde

A̱WA̱RA̱MA̱NDE

Bwoi a̱lyootEdit

ETYMOLOGY

YeiEdit

Lyuut IPA /TRANSCRIPTION/

File:FILE AUDIO NAME AS FOUND ON WIKIMEDIA COMMONS
Si̱sak nang á̱ ngyei "TITLE" a̱ni

Fam alyemEdit

a̱lyoot

A̱lyootEdit

A̱wa̱ra̱ma̱nde (á̱kpa: A̱wuruma̱nde)

Wa̱i a̱lyiatEdit

A̱wa̱ra̱ma̱nde yet a̱gba̱ndang zong kyayak wa. Zong ji ni̱ bai da̱nian zwang, nwai yong nkyang khap, shi á̱kpa á̱niet, sang zwa ku nwai la̱p vam a̱gwomna̱ti.

Sot swang a̱lyiat
A̱wa̱ra̱ma̱nde ku (á̱kpa: A̱wuruma̱nde ku)
KídeeEdit
  • EXAMPLE 1.
  • EXAMPLE 2.
  • EXAMPLE 3.

TaiEdit

  • SYNONYMS

Bwan di̱ lilyem ghyángEdit

Ya̱fangEdit