Wt/kcg/a̱tyetuk

< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > a̱tyetuk

A̱TYETUK

Bwoi a̱lyootEdit

ETYMOLOGY

YeiEdit

Lyuuy IPA /IPA

Si̱sak nang á̱ ngyei A̱tyetuk a̱ni

Fam a̱lyemEdit

A̱lyoot

A̱lyootEdit

A̱tyetuk (á̱kpa: a̱tyetuk)

Wa̱i a̱lyiatEdit

A̱tyetuk ā cha̱k kā nāng a̱vwũ ntyī dūdūū a̱ni,na̱ng konya̱n byēi āna̱ng kāin ndāā āni,ā fwung ma̱ng ʒhya̱m ñyẹd ta̱twa̱ng ta̱a̱d a̱ǰyẽnshun.


Sot swang a̱lyiat
ka (á̱kpa: ka)

KìdeeEdit

  • Zi nang Lïad a̱tyetuk ka̱
  • Anïbÿshï cha̱t a̱katuk ŋƴeï a̱tyetuk.
  • Zïgwai yëi na̱ng lyïó a̱tyetuk

Bwan di̱ lilyem ghyángEdit

Ya̱fangEdit