Wt/kcg/a̱tanu

< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > a̱tanu

Tyap

 
A̱tanu ka̱ byia̱ cat a̱ni.
 
A̱tanu ka̱ sang cat a̱ni.

Yei

A̱lyoot

a̱tanu (á̱kpa a̱ka̱tanu)

Sot swang a̱lyiat:
ka (á̱kpa na)
 1. A̱tanu yet cat ku ghwut ku tang a̱tak a̱nu a̱ni.
  • A̱tanu nvwuong a̱yin myiam kyang bah.
  • Ki̱ long ta̱bat a̱tanu a̱na̱nyiuk ang a bwuo a̱sa̱khwot ghwop ma̱ a̱si̱ nwan ka.
  • A̱tanu kani la̱u.
 2. A̱tanu yet kap á̱ghyi hu ku shyia̱ a̱tak ma̱ng a̱nu ka a̱ni.
  • Ba̱ng a̱tanu ang ka n kyiak ang ghwughwu.
  • A̱nyan wa byia̱ a̱tanu kani?
  • Á ngyei mbwuk shyia̱ a̱tanu ang ka.

Tai

Pyia̱

Bwan di̱ lilyem ghyáng

Pyia̱
A̱tak a̱ghyi