Wt/kcg/a̱pyia̱

< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > a̱pyia̱

A̱PYIA̱

A̱pyia̱ a̱nkyim

YeiEdit

Lyuut IPA /əpʲjə/

File:FILE AUDIO NAME AS FOUND ON WIKIMEDIA COMMONS

Fam a̱lyemEdit

a̱lyoot

A̱lyootEdit

a̱pyia̱ (á̱kpa: pyipyia̱, á̱pyia̱)

Sot swang a̱lyiat
ka (á̱kpa: hu, ba)

Wa̱i a̱lyiatEdit

A̱pyia̱ ka yet a̱ta̱n vam a̱tyubishyi ku nyam ku kyang ku sang swuan a̱ni. Di̱ nkyang nswuan, a̱pyia̱ kikya yet kap vam hu ku ba̱ng fwu hu nang kuzang a̱di̱dam neet ghwut a̱ni.

KídeeEdit
  • Nyám byia̱ á̱pyia̱.
  • A̱ sak nkwon na da̱ a̱pyia̱ a̱gbaat wu, a̱ si̱ nta̱bat vak.
  • Yihwa nyia̱ pyipyia̱ nyin hu?

Bwan di̱ lilyem ghyángEdit