Wt/kcg/a̱nyiung

< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > a̱nyiung

Tyap

 
A̱nyiung.

Yei

A̱lyoot

a̱nyiung (á̱kpa á̱kpa)

Sot swang a̱lyiat:
wu (á̱kpa ka)
 1. A̱nyiung yet di̱jit 1 di̱n Tyap.
  • A̱nyiung wa yet la̱mba ntsa hu.
  • Ka̱ a li a̱nyiung, da̱ nung gwa. Ka̱ a̱tat wa, Shyia̱mang wa.
  • A̱gwaza a̱tat mami a̱nyiung wa Krista ba khwi.

Ghwughwu

a̱nyiung (á̱kpa á̱kpa, a̱nyinyin)

Sot swang a̱lyiat:
ka (á̱kpa )

A̱nyiung bye yet:

 1. Ma̱nyin.
  • Nggu wa yet a̱tyu a̱nyiung (a̱tyonyiung) wu a̱ maai a̱ beang ang ma̱ninika.
 2. A̱mgba̱m.
  • A̱gwaza a̱tyia̱, nggwon ma̱ng a̱za̱za̱rak ntswa yet a̱nyiung wa.

Tai

Bwan di̱ lilyem ghyáng