Wt/kcg/a̱nwurung

< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > a̱nwurung

Tyap

 
Á̱ tak á̱niet ba̱ yok a̱nwurung na.

Bwoi a̱lyoot

Neet a̱- + nwurung.

Yei

A̱lyoot

a̱nwurung (á̱kpa a̱nwurung)

Sot swang a̱lyiat:
wu (á̱kpa na)
  1. A̱nwurung yet tankei a̱lyiat hwa ku shyia̱ a̱taknfwuo. Ka̱ a̱yin nwurung a̱ lyiat ma̱ng a̱tak-nfwuo di̱ byian fwuo hwa. Á̱nietbishyi ni̱ kwan á̱ hyia̱ byian fwuo mba hu a̱zaghyi a̱tyu ba̱ fwuong nsum a̱ni di̱ nwurung.
    • Ma̱ng a̱nwurung nani, zi̱ na tyak shansham a?
    • N si̱ nfa̱k a̱nwurung mba wu.[1]
    • Yihwa bai a̱bwu ka tu a̱nwurung a̱nia?

Tai

Bwan di̱ lilyem ghyáng

Ya̱fang

  1. A̱lyiat A̱gwaza na di̱n Tyap: A̱li̱ka̱uli A̱fai (2015). "Nta̱m A̱yaata̱m 7:34".