Wt/kcg/a̱nu

< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > a̱nu

Tyap

 
A̱nu nggwoneam a̱ghyang.

Bwoi a̱lyoot

Neet Proto-pi̱lato *-nu(ŋ).

Yei

  • Fantswam: ka̱nung /kə́nuŋ/

A̱lyoot

a̱nu (á̱kpa nunu)

Sot swang a̱lyiat:
ka (á̱kpa hu)
  1. A̱nu ka yet a̱vwuonwuai kyayak hwa nat ma̱ a̱fa ka, ma̱ng kyang lyiat a̱tyubishyi.
    • Khwuk a̱nu ka a lyiat shansham la!
    • A̱nu ang kya ku a̱nu nggu kya?
    • Yok tyia̱ bwak ma̱ a̱nu ang ka bah.

Tai

Bwoi mi̱ bwoi

Bwan di̱ lilyem ghyáng