Wt/kcg/a̱ngyang a̱li

< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > a̱ngyang a̱li

Tyap

 
A̱ngyang-a̱li.

Bwoi a̱lyoot

Neet a̱ngyang + a̱li.

Yei

A̱lyoot

a̱ngyang-a̱li (á̱kpa a̱yaangyang-a̱ghyi ku a̱yaangyang-a̱lili)

Sot swang a̱lyiat:
wu (á̱kpa ba)
  1. A̱ngyang a̱li vwuong a̱sa̱khwot nwuai a̱ghyi ba.
    • A̱ngyang-a̱li ang wa shyia̱ ghwughwu hu ka̱ni?
    • Yok tyia̱ a̱nggu wuni ma̱ a̱ngyang a̱li ang ka bah.
    • Ci̱ncat a̱ngyang a̱li a̱myian nggu hu la̱u.

Tai

  • a̱ngyang-a̱ghyi

Bwan di̱ lilyem ghyáng