Wt/kcg/a̱lyoot

< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > a̱lyoot

A̱LYOOT

Lyulyoot á̱niet di̱ bat

YeiEdit

Fam a̱lyemEdit

a̱lyoot

AlyootEdit

a̱lyoot (á̱kpa: lyulyoot)

Sot swang a̱lyiat
ka (á̱kpa: hu)

Wai a̱lyiatEdit

A̱lyoot yet a̱tyian yei a̱tyubishi, nyam, a̱vwuo ku kyang ghyang. Á̱ ni̱ nwuak a̱lyoot á̱ nkhap á̱nietbishi, a̱ka̱vwuo mbeang nkyang ma̱ a̱di̱di̱t.

KídeeEdit

  • Yorong a̱lyoot ka n fa̱k.
  • Tyia̱ a̱lyoot ang ka a̱ji.
  • Yihwa á̱ ngyei a̱lyoot nggu ka.

Bwan di̱ lilyem ghyángEdit