Wt/kcg/a̱li

< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > a̱li

Tyap

 
A̱li Bernard Fagg mi̱ Nok.
 
A̱li nggwoneam a̱ghyang.

Yei

A̱lyoot 1

a̱li (á̱kpa a̱ka̱sa)

Sot swang a̱lyiat
ka (á̱kpa na)
 1. A̱li yet nok hwa nang á̱nietbishyi ku nyám swan a̱ni.
  • A̱li nung kya ka.
  • Ka̱ a tat a̱shong a̱li a̱wa, a tak ma̱ng a̱nung.
  • A̱li kani yet a̱sham ba̱t.

Bwan di̱ lilyem ghyáng

Nok

Tai

A̱lyoot 2

a̱li (á̱kpa a̱ghyi, a̱lili)

Sot swang a̱lyiat
ka (á̱kpa ba, ba)
 1. A̱li ka yet kyang nwuan a̱vwuo hwa mi̱ vam kyang nswuan. Mi̱ di̱n jen ma̱ a̱di̱di̱t, á̱ ngyei tswa a̱li a.
  • A̱li a̱zayak nggu ka nwuan a̱vwuo bah.
  • Zang a̱li kya kpeam ang?
  • Bai n hyiap ang a̱li ka.

Tai

Bwan di̱ lilyem ghyáng

Kyang nwuan a̱vwuo