Wt/kcg/a̱kusuru

< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > a̱kusuru

Tyap

 
A̱kusuru a̱mali.

Bwoi a̱lyoot

Swang a̱lyiat ji tai si̱sak nang A̱kuut ba ngyei a̱si̱ mba ji, kus.

Yei

A̱lyoot

a̱kusuru (á̱kpa a̱yaakusuru)

Sot swang a̱lyiat:
wu (á̱kpa ba)
  1. A̱kusuru yet kyang zwa ku nyam a̱mali ja, a̱ shi a̱ byii̱t a̱ si̱ byia̱ hya̱u.
    • A̱nyan wa li nung a̱kusuru?
    • N ka ncat nam a̱kusuru bah.
    • Á̱kpaa̱pyia̱ ba ndak a̱kusuru nang a̱khwu kya a̱ni.

Tai

Bwan di̱ lilyem ghyáng