Wt/kcg/a̱fang

< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > a̱fang

Tyap

 
Ghwughwu nfang

Yei

A̱lyoot

a̱fang (á̱kpa nfang)

Sot swang a̱lyiat:
ka (á̱kpa na)
  1. A̱fang yet kap a̱tai swanta hu hwa ku ta̱ngam byia̱ shi a̱za a̱ni, da̱ a̱ka̱nyiung ma̱ng nfam na na̱ kpa̱k na̱ si̱ tyai nfang kuntyin nka na a̱ni.
    • A ku li a̱fang kaa?
    • A̱fang a̱kya shi a̱ lan a̱keang nyin ka.
    • Kyiak a̱fang kani a ta a̱ta̱usa.

Bwan di̱ lilyem ghyáng