Wt/kcg/a̱fai

< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > a̱fai

Tyap

Yei

A̱lyoot

 
A̱fai a̱ghyang mi̱ Nggi̱lan.

a̱fai (á̱kpa á̱fai)

Sot swang a̱lyiat:
wu (á̱kpa ba)

A̱fai bye fa:

 1. A̱tyubishyi a̱ yet a̱sam a̱ si̱ ka nshyia̱ tsi̱tsak nggwon ma̱ng a̱tat-a̱ghyi.
 2. Nggwon a̱sam.
  • A yet a̱fai a̱nyan wa?
  • A̱fai Boman wa wu.
  • A̱fai wu li ni?

Bwan di̱ lilyem ghyáng

Ghwughwu

 
A̱vwuolyiai a̱yaatoot a̱fai mi̱ Kaswuo Swai, Kolkata, Ndiya.
 1. A̱fai fa kyang ku nwai yet a̱khwukhwop a̱ni.
  • N di a̱toot a̱fai wu bah.
  • Nyalyen sak a̱ka̱fwuong a̱fai na ma̱ a̱ji wa la?
  • A yet a̱niet a̱fai wa ke?

Bwan di̱ lilyem ghyáng