Wt/kcg/a̱fai

< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > a̱fai

A̱FAI

A̱fai a̱ghyang mi̱ Nggi̱lan

YeiEdit

Fam a̱lyemEdit

a̱lyoot, ghwughwu

A̱lyootEdit

a̱fai (á̱kpa: á̱fai)

Wa̱i a̱lyiatEdit

A̱fai bye fa:

1. A̱tyubishyi a̱ yet a̱sam a̱ si̱ ka nshyia̱ tsi̱tsak nggwon ma̱ng a̱tat-a̱ghyi.
2. Nggwon a̱sam.

KídeeEdit

  • A yet a̱fai a̱nyan wa?
  • A̱fai Boman wa wu.
  • Á̱fai ba li ni?

Bwan di̱ lilyem ghyángEdit

GhwughwuEdit

Wa̱i a̱lyiatEdit

A̱fai fa kyang ku nwai yet a̱khwukhwop a̱ni.

KídeeEdit

  • N di a̱toot a̱fai wu bah.
  • Nyalyen sak a̱ka̱fwuong a̱fai na ma̱ a̱ji wa la?
  • A yet a̱niet a̱fai wa ke?

Bwan di̱ lilyem ghyángEdit