Wt/kcg/a̱bi

< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > a̱bi

Tyap

 
A̱bi a̱ghyang mi̱ Kasim.

Yei

A̱lyoot

a̱bi (á̱kpa bibi)

Sot swang a̱lyiat:
ka (á̱kpa hu)
  1. A̱bi yet a̱vwuo kya nang á̱ niat kwom a̱tyokhwu a̱ni.
    • Á̱ swup a̱bi ka ma̱ng a̱sai a̱bwuan wa.
    • A̱bi a̱nyan kya shyia̱ a̱ja̱u?
    • N di gu nang gu cong naat ma̱ a̱bi a̱tyia̱-a̱khwop nggu.

Tai

Bwan di̱ lilyem ghyáng