Wt/kcg/a̱baai

< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > a̱baai

Tyap

 
A̱baai.

Bwoi a̱lyoot

Swang a̱lyiat a̱baai ji tai swang a̱lyiat A̱ghwangkpang ma̱ng Ga̱ra ji, ọbe. A̱mgba̱m nji bye neet a̱ni̱nan Benuwe-Konggo mba "*-pi" wa.[1]

Yei

 • Za̱FBS: /ə̀bá:í/
 • A̱nwuat:
  Si̱sak nang á̱ ngyei "a̱baai" a̱ni.
 • Fantswam: ka̱baai /kə́bɑ:i/
  • A̱nwuat:

A̱lyoot

a̱baai (á̱kpa a̱ka̱baai)

Sot swang a̱lyiat:
ka (á̱kpa na)
 1. A̱baai yet kyangta̱m ku kyangzwang hwa ku byia̱ a̱jojot a̱nu a̱ ya a̱ni, mi̱ di̱n jen ma̱ a̱di̱di̱t á̱ ka mbeang a̱fwuop da̱ nka.
  • Á̱ fak nkyang ma̱ng a̱baai kya.
  • A̱baai ka yet a̱mang a la?
  • Ka̱nwai a̱i! Ma̱sa̱kut kyiak a̱baai a̱kya a bai ndyo ma̱ninika.

Tai

Bwan di̱ lilyem ghyáng

Ya̱fang

 1. Roger Blench. The Benue-Congo Languages. (PDF). w. 29.