Wt/kcg/Shong

< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > Shong

SHONG

A̱duduu a̱sa̱khwot bula: Nfam swanta nang Shong ja yet a̱gba̱ndang a̱lyem mbyin wu a̱ swak; A̱sa̱khwot kyai tswazwa: Nfam swanta nang Shong yet a̱lyem a̱gwomna̱ti kya ku á̱ lyiat nji ba̱t, a̱wot ji̱ nwai yet a̱lyem mbyin ma̱ a̱ja

Yei

Lyuut IPA /ʃɔŋ/

Fam a̱lyem

a̱lyoot

A̱lyoot

Shong (á̱kpa: Shong)

Sot swang a̱lyiat
ji (á̱kpa: ji)

Wa̱i a̱lyiat

Shong ji ja yet a̱lyem A̱shong ka. A̱tyu nang á̱ ngyei a̱tyoshong a̱ni a̱ yet a̱tyu nang Shong ja yet a̱lyem mbyin nggu ka.

Kídee
  • A lyiat Shong ji ma̱ng a̱nung, n gyet a̱tyoshong wa ke?
  • Shong ji vwan á̱ghyang nzi̱t a̱khwu di̱ lyiat hu ba̱t! Mi̱n ta hwa á̱ lyiat nji a?
  • Konyan wa cat lyiat di̱n Shong ji a̱fwun. Da̱ Tyap ji, á̱ kai á̱ ghwon.

Bwan di̱ lilyem ghyáng