Wt/kcg/Kpat

< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > Kpat

Tyap

 
A̱ka̱vwuo nang á̱ lyiat Kpat ji mi̱ swanta hu a̱ni.

Bwoi a̱lyoot

Swang a̱lyiat ji bye neet di̱ a̱nwuat nang á̱ na nfa̱k ka̱nang á̱ tuk a̱yin di̱ kpang a̱ni, "kpat".

Yei

A̱lyoot

Kpat (á̱kpa Kpat)

Sot swang a̱lyiat:
ji (á̱kpa ji)
  1. Kpat ji ja yet a̱lyem A̱kpat ka. A̱tyu nang á̱ ngyei a̱tyokpat a̱ni a̱ yet a̱tyu nang Kpat ja yet a̱lyem mbyin nggu ka.
    • N fwuong Kpat ji shansham bah.
    • A la̱u lyiat Kpat! A yet a̱tyokpat wa ke?
    • A̱lyem Kpat ka vwuon vi̱vwuon meang nang Tyap ji.

Bwan di̱ lilyem ghyáng