Wt/kcg/Jhyuo

< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > Jhyuo

JHYUO

YeiEdit

Lyuut IPA /ʒʲʷo/

Fam a̱lyemEdit

a̱lyoot

A̱lyootEdit

Jhyuo (á̱kpa: Jhyuo)

Sot swang a̱lyiat
ji (á̱kpa: ji)

Wa̱i a̱lyiatEdit

Jhyuo ji ja yet a̱lyem A̱jhyuo ka. A̱tyu nang á̱ ngyei a̱tyojhyuo a̱ni, a̱ yet a̱tyu nang Jhyuo ja yet a̱lyem mbyin nggu ka.

KídeeEdit
  • N ka nfwuong ji shansham bah.
  • Vwuon Jhyuo ji ma̱ng Tyap ji shi ba̱t bah.
  • Ka̱ a lyen Jhyuo ji, a si̱ lyen Tyap ji meang, Fantswam ji na vwuo ang a̱khwu bah.

Bwan di̱ lilyem ghyángEdit