Wt/kcg/Jhyuo

< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > Jhyuo

Tyap

Yei

 • Za̱FBS: /ʒʲʷo/
 • A̱nwuat:
  Si̱sak nang á̱ ngyei "Jhyuo" a̱ni

A̱lyoot

Jhyuo (á̱kpa Jhyuo)

Sot swang a̱lyiat:
ji (á̱kpa ji)
 1. Jhyuo ji ja yet a̱lyem A̱jhyuo ka. A̱tyu nang á̱ ngyei a̱tyojhyuo a̱ni, a̱ yet a̱tyu nang Jhyuo ja yet a̱lyem mbyin nggu ka.
  • N ka nfwuong Jhyuo ji shansham bah.
  • Vwuon Jhyuo ji ma̱ng Tyap ji shi ba̱t bah.
  • Ka̱ a lyen Jhyuo ji, a si̱ lyen Tyap ji meang, Fantswam ji na vwuo ang a̱khwu bah.

Bwan di̱ lilyem ghyáng