Wt/kcg/Fi̱ransa

< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > Fi̱ransa

Tyap

Bwoi a̱lyoot

Neet da̱ a̱lyoot a̱lyem Fi̱ransa ka français, di̱n vak yei Kpat hu Faransa.

Yei

 • Za̱FBS: /fɨransa/
 • A̱nwuat:
  Si̱sak nang á̱ ngyei "Firansa" a̱ni.

A̱lyoot 1

Fi̱ransa (á̱kpa *)

Sot swang a̱lyiat:
ka (á̱kpa *)
 1. A̱byin a̱ghyang ka̱ shyia̱ di̱ fam jenshyung Yurop.
  • A̱byin Fi̱ransa yet a̱sham ba̱t.
  • N cat n nat mi̱ Fi̱ransa zwat ji̱ cobai a̱ni.
  • A ka̱n mak nat Fi̱ransa a?

A̱lyoot 2

Fi̱ransa (á̱kpa *)

Sot swang a̱lyiat:
ji (á̱kpa *)
 1. A̱lyem ka nang A̱fi̱ransa ba lyiat a̱ni. A̱tyu nang á̱ ngyei a̱tyofi̱ransa ku a̱tyu A̱fi̱ransa a̱ni a̱ yet a̱tyu nang a̱lyem Fi̱ransa kya yet a̱lyem mbyin nggu ka.
  • N cat n myiam Fi̱ransa ji shansham.
  • A̱lyem Fi̱ransa nang a lyiat a̱ni, a myiam a̱ji wa la!?

Bwan di̱ lilyem ghyáng

A̱byin
A̱lyem