Wt/kcg/A̱kum-a̱cyi

< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > A̱kum-a̱cyi

A̱KUM-A̱CYI

A̱tyokum-a̱cyi ma̱ng zwunzwuo á̱ghyi á̱ ngyei "Ici" a̱ni (á̱ kyiak ghwughwu hu ma̱ a̱lyia̱ 1921)

Bwoi a̱lyootEdit

Á̱ ku bwuo swang a̱lyiat "a̱kum-a̱cyi" ji neet di̱ + a̱kum + a̱cyi ja. Á̱ ku ntsa yei á̱niet ba a̱lyoot kani mat si̱sak nang ba̱ ncat ngya a̱cyi a̱ni.

YeiEdit

  • Lyuut IPA /Əkum ətʃʲi/
  • A̱nwuat:

Fam a̱lyemEdit

a̱lyoot

A̱lyootEdit

A̱kum-a̱cyi (a̱tyonyiung A̱tyokum-a̱cyi)

Sot swang a̱lyiat:
ka (a̱tyonyiung wu)

Wa̱i a̱lyiatEdit

A̱kum-a̱cyi bye fa:

1. Nwap jhyang ji̱ shyia̱ di̱ fam a̱tak-a̱tyin Naijeriya.
Kídee
  • A̱kum-a̱cyi ka cat kurum ba̱t.
  • A̱fai A̱kum-a̱cyi a̱wa nang á̱ ngyei Odogwu, nggu wa n cat n di.
Bwan di̱ lilyem ghyáng
2. A̱lyem ka nang á̱niet ba lyiat a̱ni. A̱tyu nang á̱ ngyei a̱tyokum-a̱cyi ku a̱tyu A̱kum-a̱cyi a̱ni a̱ yet a̱tyu nang a̱lyem A̱kum-a̱cyi kya yet a̱lyem mbyin nggu ka.
Kídee
  • N cat n myiam a̱lyem A̱kum-a̱cyi ka shansham.
  • A̱kum-a̱cyi nang a lyiat a̱ni, a myiam a̱ji wa la!?
Bwan di̱ lilyem ghyáng