Wt/kcg/A̱ghwangkpang

< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > A̱ghwangkpang

Tyap

 
Sot A̱ghwangkpang ma̱ a̱tung a̱ghyang.

Bwoi a̱lyoot

Á̱ ku bwuo swang a̱lyiat "a̱ghwangkpang" ji neet di̱ a̱- + ghwang + kpang. Á̱ ku ntsa yei á̱niet ba a̱lyoot kani mat si̱sak nang zwunzwuo-á̱ghyi mba ji ndi a̱ni. Á̱niet ba ku ghwak zwunzwuo mba ji di̱ kpang hwa.

Yei

 • Za̱FBS: /Ə̀ɣʷɑ́ŋkpɑ̀ŋ/
 • A̱nwuat:

A̱lyoot

 
Zwunzwuo-a̱lyem A̱ghwangkpang.

a̱ghwangkpang (a̱tyonyiung a̱tyoghwangkpang)

Sot swang a̱lyiat:
ba (a̱tyonyiung wu)

A̱ghwangkpang bye fa:

 1. Nwap jhyang ji̱ shyia̱ di̱ fam a̱tak-jenshyung Naijeriya.
  • A̱ghwangkpang ba lyiat á ngyei ba̱ bwom wa a̱ni.
  • Ka̱ Kunle, a̱tyoghwangkpang a̱wa bai, hyia̱ ma̱ng a̱nggu gu fwuong nung. N na ndabeang bah, n na mbwuok.
 2. A̱lyem ka nang á̱niet ba lyiat a̱ni. A̱tyu nang á̱ ngyei a̱tyoghwangkpang ku a̱tyu a̱ghwangkpang a̱ni a̱ yet a̱tyu nang a̱lyem A̱ghwangkpang kya yet a̱lyem mbyin nggu ka.
  • N fwuong a̱lyem A̱ghwangkpang ka shansham ba̱t.
  • A̱ghwangkpang nang a lyiat a̱ni, a myiam a̱ji wa la!?

Bwan di̱ lilyem ghyáng

Á̱niet
A̱lyem

Tai

Á̱niet
A̱lyem