Wt/kcg/A̱ghwangkpang

< Wt‎ | kcg
Wt > kcg > A̱ghwangkpang

A̱GHWANGKPANG

Sot A̱ghwangkpang ma̱ a̱tung a̱ghyang

Bwoi a̱lyootEdit

Á̱ ku bwuo swang a̱lyiat "a̱ghwangkpang" ji neet di̱ a̱- + ghwang + kpang. Á̱ ku ntsa yei á̱niet ba a̱lyoot kani mat si̱sak nang zwunzwuo-á̱ghyi mba ji ndi a̱ni. Á̱niet ba ku ghwak zwunzwuo mba ji di̱ kpang hwa.

YeiEdit

  • Lyuut IPA: /Əɣʷaŋkpaŋ/
  • A̱nwuat:

Fam a̱lyemEdit

a̱lyoot

A̱lyootEdit

a̱ghwangkpang (a̱tyonyiung a̱tyoghwangkpang)

Sot swang a̱lyiat:
ba (a̱tyonyiung wu)

Wa̱i a̱lyiatEdit

A̱ghwangkpang bye fa:

1. Nwap jhyang ji̱ shyia̱ di̱ fam a̱tak-jenshyung Naijeriya.
Kídee
  • A̱ghwangkpang ba lyiat á ngyei ba̱ bwom wa a̱ni.
  • Ka̱ Kunle, a̱tyoghwangkpang a̱wa bai, hyia̱ ma̱ng a̱nggu gu fwuong nung. N na ndabeang bah, n na mbwuok.
Bwan di̱ lilyem ghyáng

Tai

  • A̱yoruba


 
Zwunzwuo-a̱lyem A̱ghwangkpang
2. A̱lyem ka nang á̱niet ba lyiat a̱ni. A̱tyu nang á̱ ngyei a̱tyoghwangkpang ku a̱tyu a̱ghwangkpang a̱ni a̱ yet a̱tyu nang a̱lyem A̱ghwangkpang kya yet a̱lyem mbyin nggu ka.
Kídee
  • N fwuong a̱lyem A̱ghwangkpang ka shansham ba̱t.
  • A̱ghwangkpang nang a lyiat a̱ni, a myiam a̱ji wa la!?
Bwan di̱ lilyem ghyáng

Tai

  • Yoruba