Wt/cdo/páh-dó̤

< Wt‎ | cdo
Wt > cdo > páh-dó̤
Wt/cdo/páh-dó̤
Háng-cê 漢字
Mò̤ sê (摩氏): 拍倒
Hùng sê (馮氏): (拍)(倒)
Lī, Liòng, Cĕu, Dìng(李/梁/鄒/陳): 拍倒
Tĕ̤k-ĭng 讀音
Dăng-cê (單字): [pʰɑʔ˨˦]+[tɔ˨˩˧]
Lièng-tĕ̤k (連讀): [pʰa˥˧lɔ˨˩]

Bàng-uâ-cê gāi-sék edit

  1. Nó̤h có̤ dó̤.
    1. Liê-guó: Dó̤i mâ̤ chê̤ṳ, cūi ké̤ṳk nguāi có̤ páh-dó̤ gò̤.

Gái káng edit

漢字解釋 edit

  1. 乇做倒。
    1. 例句:對𣍐住,水乞我做拍倒去。

再看 edit