Wt/cdo/Tàu-hiĕk

< Wt‎ | cdo
Wt > cdo > Tàu-hiĕk


Wiktionary


Cê̤ṳ-iù gì cê-diēng gâe̤ng sṳ̀-diēng
自由其字典共辭典
Hiêng-câi sê 2024 nièng 07 nguŏk 24 hô̤
現在是2024年07月24號
Gáu gĭng-dáng ī-gĭng ô ùng-ciŏng 191 piĕng
遘今旦已經有文章191

Huăng-ngìng nṳ̄ guŏng-lìng Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Wiktionary! Wiktionary sê cê̤ṳ-iù gì cê-diēng gâe̤ng sṳ̀-diēng, sāi Bàng-uâ-cê gâe̤ng Háng-cê cà̤ siā. Nṳ̄ â̤ báik gōng Hók-ciŭ-uâ mâ̤? Huòi nṳ̄ gó găk lā̤ dīng sié-nó̤h? Ká̤-ká̤ cà̤ lì siā ùng-ciŏng!
歡迎汝光臨閩東語維基辭典!維基辭典是自由其字典共辭典,使平話字共漢字齊寫。汝會仈講福州話𣍐?噲汝固敆𡅏等甚乇?!快快齊來寫文章!


Sáuk-īng 索引

Cê-mō̤ sáuk-īng

字母索引

A B C D E F G H I J

K L M N NG O P Q R S

T U V W X Y Z

Háng-cê sáuk-īng

漢字索引

按字部查平話字


Cà̤ lì góng-hióng! 齊來貢獻!

Muôi tō̤ diŏh nṳ̄ buóh dĭk gì ùng-ciŏng?
Kī-dâe̤ng nṳ̄ lì góng-hióng!
未討着汝卜挃其文章?
起動汝來貢獻!

汝着懸頂其框框裡勢拍入標題,點“Siā sĭng ùng-ciŏng 寫新文章”其按鈕,就會開始寫新其文章了。

不過汝伓通將前斗其“Wt/cdo/”掏刪去。

Ciā-muói gĕ̤ng-tiàng 姐妹工程

Wikicommons
Cê̤ṳ-iù gì muòi-tā̤ cṳ̆-lâiu-kó
自由其媒體資料庫
Wikipedia
Cê̤ṳ-iù gì báik-kuŏ-ciòng-cṳ̆
自由其百科全書
Wikisource
Cê̤ṳ-iù gì dù-cṳ̆-guāng
自由其圖書館
Wikispecies
Tiĕng-â ék-chiék ô sĕng-mêng gì nó̤h
天下一切有生命其乇
MediaWiki
Wiki niōng-giông kăi-huák
維基軟件開發
Meta-Wiki
Hiĕk-dièu sū-iū Wiki gĕ̤ng-tiàng
協調所有維基工程