Wt/cdo/Lòng-gĭ-ché̤ṳng páh ciáh-ciáh

< Wt‎ | cdo
Wt > cdo > Lòng-gĭ-ché̤ṳng páh ciáh-ciáh

狼基銃拍隻隻


Bàng-uâ-cê gāi-sékEdit

Sāi lòng-gĭ-ché̤ṳng kó̤ páh ciáh-ciáh. Bī-ê̤ṳ duâi-cài-siēu-ê̤ṳng, sāi duâi lĭk có̤ nâung gì dâi-gié.

siŏng-guăng dèu-mŭkEdit

漢字解釋Edit

使狼基銃去拍隻隻。比喻大材小用,使大力做嫩其事計。

相關條目Edit