Wt/cdo/Chék liŭ báik liŭ, mò̤-tiáh Hók-ciŭ

< Wt‎ | cdo
Wt > cdo > Chék liŭ báik liŭ, mò̤-tiáh Hók-ciŭ

七遛八遛,無拆福州


Dăng-cê(單字):[tsɛik˨˦]+[liu˥˥]+[pɑik˨˦]+[liu˥˥],+[mo˥˧]+[tʰiɑʔ]+[houʔ˨˦]+[tsiu˥˥].

Lièng-tĕ̤k(連讀):[tsik˨˩liu˥˥pɛik˨˩liu˥˥ mɔ˨˩liaʔ˥˧huʔ˨˩tsiu˥˥]

Hiêng-dâi tĕ̤k-ĭng(現代讀音):[tsik˨˩liu˥˥pɛik˨˩liu˥˥ mɔ˨˩liɛʔ˥˧huʔ˨˩tsiu˥˥]

Bàng-uâ-cê gāi-sékEdit

Giàng piéng nguôi-dê gì dê-huŏng, gó sê giéng-gáe̤k Hók-ciŭ có̤i hō̤. "Mò̤-tiáh" sê "bók-ṳ̀" gì é-sé̤ṳ.

漢字解釋Edit

行遍外地其地方,固是見覺福州最好。“無拆”是“不如”其意思。