Wt/brx/आफा

< Wt‎ | brx
Wt > brx > आफा

1. आफा [apha] बि. आंनि आफा; my father; पिता । ~ गोदै, बि. बिफा थैनाय उनाव एबा बिफाखौ गारनानै बिमाया जुलि लानाय गुबुन हौवा एबा फिसाइ; (my) stepfather; सौतेला बाप । ~ बाथुल, बि. बिफा थैनाय उनाव एबा बिफाखौ गारनानै बिमाया जुलि लानाय गुबुन हौवा एबा ; (my) step father; सौतेला बाप।

2. आफा [aphá] बि. आथिंनि थाला, आफानि थाफा; sole of foot; तलवा। ~ खर, बि. आफा छालानि खर; thr holo of the sole; तलवा। ~ खि, बि. आथिंनि हादेरि एबा जिनिर; dust and dirt of the sole of the feet; पदधूलि। ~ थाला, बि. आथिंनि थाला , आथिंनि सिं बाहागो; solen of the foot; पैर का तलवा।