Wt/blk/fall in love

< Wt‎ | blk
Wt > blk > fall in love

အိန်းကလေတ်Edit

ကြိယာႏEdit

  1. သဲတ်ကထီႏမော့ꩻခွဲးဗာႏဝွေꩻနဝ်ꩻ ဟွုန်ကျွိုက်ရက် စွယ်ꩻထွူစွဉ်ႏဝွေꩻနဝ်ꩻသွူ။

ဘာႏသာႏလင်Edit