Wt/blk/ထုဲင်

< Wt‎ | blk
Wt > blk > ထုဲင်

ပအိုဝ်ႏ

အငဝ်းထန်ႏ

ကြိယာႏ

Wt/blk/ထုဲင် (transliteration needed)

  • ထုဲင်
  1. တောမ်ႏထုဲင်ထိုးထုဲင်ခြွိုင်း တစွိုးစွိုးတွော့ꩻ မာꩻပဲတ်ꩻမာꩻလီမာꩻလန်ဟံႏ ထုဲင်ဟံႏ။

ဘာႏသာႏလင်

ပအိုဝ်ႏ

နာမ်ႏ

Wt/blk/ထုဲင် (transliteration needed)

  • ထုဲင်
  1. မာꩻလီမာꩻပဲတ်ꩻအီ လုဲင်းခြံကို ဟံႏယာႏဖုံႏတာႏ ကသော့ꩻခါꩻနေးဒါႏအသို ကပါဒါႏ ထာꩻခြွိုင်းတမျိုꩻ။

ဘာႏသာႏလင်