Wt/blk/ငြင်း

< Wt‎ | blk
Wt > blk > ငြင်း

မန်း

အငဝ်းထန်ႏ

အရွီးခိုႏ

ကြိယာႏ

Wt/blk/ငြင်း (Wt/blk/ngrang:)

ဘာႏသာႏလင်

  • အိန်းကလေတ် : refuse to obey.

မန်း

အငဝ်းထန်ႏ

အရွီးခိုႏ

ကြိယာႏ

Wt/blk/ငြင်း (Wt/blk/ngrang:)

ဘာႏသာႏလင်

  • အိန်းကလေတ် : refuse to accept; decline (an offer).

မန်း

အငဝ်းထန်ႏ

အရွီးခိုႏ

ကြိယာႏ

Wt/blk/ငြင်း (Wt/blk/ngrang:)

ဘာႏသာႏလင်

မန်း

အငဝ်းထန်ႏ

အရွီးခိုႏ

နာမ်ႏ

မန်းနာမ်ႏ

  • simple noun
  • ထီဆေ့ရာႏသဲင် စတဲင် အူကလꩻဒါႏနုဲင်းပီႏ ထာꩻအူထာꩻဒုံႏတူရိယာႏတမျိုꩻ။

ဘာႏသာႏလင်