Wt/blk/ကင်း

< Wt‎ | blk
Wt > blk > ကင်း

ပအိုဝ်ႏ

နာမ်ႏ

Wt/blk/ကင်း

  1. ခွန်စောက်ꩻဖားစိုး ကရီးခါ မာꩻသီဒင်ႏအီဒါႏလိုꩻ ကင်းတမျိုꩻ။

ဘာႏသာႏပြန်ႏ


ကြိယာႏ

  1. ကင်းထီꩻ (ကင်းဖေႏပါခွေထီꩻမွိုင်)။

ဘာႏသာႏပြန်ႏ

  • မန်း : မိုးသည်၊ ဆောင်းသည်။
  • အိန်းကလေတ် : cover one's head. hold sth over the head; hold sth over sb or sth.