Wt/ban/buron

< Wt‎ | ban
Wt > ban > buron

nomina

Kruna Aran

  1. sarwa maurip di gumine sané prasida makisid tongos utawi genah sakéwanten tan madué akal budi
Pangucapan
  • IPA:
  • (berkas)

ContoEdit

  1. sawatek buron ané aeng suba taen tepukina
  2. Buron ané demenina ajak pianak tiangé mula soleh, ia demen ngubuh lelipi.

Alih BasaEdit

Bahasa IndonesiaEdit

  1. binatang