Wq/yue/AC/DC

< Wq‎ | yue

AC/DC(意思係「交流電/直流電」)係澳洲搖滾樂團,1973年由馬爾科姆·楊和安格斯·楊兩兄弟喺悉尼組成。音樂風格主要被歸類為硬式搖滾同藍調搖滾,喺1970年代至1980年代,佢哋被美國權威音樂雜志《滾石》同其他唔同嘅媒體歸類為重金屬音樂,亦都係將硬式搖滾和重金屬音樂結合起嚟嘅宗師。

語錄

edit

“風格?我唔認為我哋有啲咩風格!我只係將吉他接上綫,然後落力噉彈,噉就係我嘅風格 ……亦都可以話,我冇風格!”
— 安格斯·楊
“每當企上舞臺,我體內嘅野性就被釋放出嚟,簡直就好似重新變返原始人噉樣。演唱會結束後我要用六個鐘先可以冷靜落嚟。 ”
— 安格斯·楊
“我哋做出來嘅所有歌曲基本上都係關於三件事:‘飲酒、做愛、搖滾樂’。 ”
— 邦·史考特
“如果人哋想要深刻嘅歌詞,他哋會去聽R.E.M.。但係當佢哋到了深夜想返屋企做愛嘅時候,就會聽AC/DC㗎喇。 ”
— 馬爾科姆·楊
“到了外面就係做我哋想做嘅,我哋唔撚在乎嗰啲批評。我哋演奏自己嘅音樂,就係噉樣嘅啫。 ”
— 布萊恩·強森
“當邦(邦·史考特)仲在生嘅時候,佢冇得到外界應有嘅尊重,我覺得好唔忿氣。 ”
— 布萊恩·強森[1]

參考資料

edit

cat:音樂團體