Wq/yue/米侯∙奧希堅

< Wq‎ | yue
Wq > yue > 米侯∙奧希堅

米侯∙奧希堅(愛爾蘭文:Micheál D. Ó hUigínn;英文:Michael D. Higgins)係愛爾蘭政治人物,曾先後當選眾議員及總統。

米侯∙奧希堅

演講 edit

And what you're saying, of course, let me say it: Those who vote to reduce the minimum wage are saying that the people who are dependent on it are lesser than other people in the society. I condemn that! I condemn it as a republican, and I condemn it as a socialist!"
當然,你唔肯明講嘅嘢,我來幫你講:投票支持降最低工資,就等於係話嗰啲依靠最低工資過日子嘅人係低其他人一等嘅。爾種講法我必須譴責!身為共和主義者我要譴責,身為社會主義者我更加要譴責!
2010年12月15號愛爾蘭眾議員財政委員會辯論期間嘅演講

Wq/yue/方東昇