Wq/yue/湯瑪士∙赫胥黎

< Wq‎ | yue
Wq > yue > 湯瑪士∙赫胥黎

湯瑪士∙亨利∙赫胥黎Thomas Henry Huxley),英國解剖學家。

湯瑪士∙亨利∙赫胥黎

名言

edit
[A] man has no reason to be ashamed of having an ape for his grandfather.
一個人唔應該因為佢阿爺係隻猿而感到羞恥。
1860年6月30號對牛津總主教「馬騮後代」言論嘅回應