Wq/yue/愛德華·摩根·福斯特

< Wq‎ | yue
Wq > yue > 愛德華·摩根·福斯特

愛德華·摩根·福斯特(E.M.Forster,1879~1970),英國小説家。

愛德華·摩根·福斯特

語錄

edit
  • 我嘅信仰就係咩都唔信。
  • 如果我必須喺背叛祖國同背叛朋友之間做決定,噉我希望我有勇氣背叛祖國。
    • ...if I had to choose between betraying my country and betraying my friend I hope I should have the guts to betray my country.
 
你可以參考吓維基百科入面嘅文章: