Wq/yue/寒戰

< Wq‎ | yue
Wq > yue > 寒戰

寒戰》(Cold War)係一套港產片,主角係郭富城梁家輝,2012年11月8號喺香港上畫。

語錄 edit

  • 1.喺非常時期,就要用非常手段
  • 2.事實,永遠先至係最細膩嘅
  • 3.警察最大嘅公敵,從來都係自己人
  • 4.假設如果唔大膽啲噉幾時先大膽啊
  • 5.情報,對於所有行動係成敗嘅關鍵
  • 6.最壞嘅打算,最好嘅準備
  • 7.唔按照既定程序,淨係聽你嘅命令,噉樣係人治,唔係法治
  • 8.我好明白而家嘅新聞,已經進步到乜都可以問
  • 9.一個城市,可以冇廉政公署,定係可以冇警察呢
  • 10.你畀第二個上位,個天都唔會幫你