Wq/ps/چيني متلونه

< Wq‎ | ps
Wq > ps > چيني متلونه


دي مخ که د چينۍ ژبې او چين هېواد متلونه دي

متلونهEdit

  • انسان د وړو وړو کاڼو سره ډيچقه خوري ، د غرونو سره نه
  • که دا غواړي چې ستا د يو کار دي چاته پته نه لګي نو غوره دا ده چې هغه کار ونکړې۔
  • کوم کس چې پخپله کار نشي کولي هغه له پکار ندي چې بل ترې ودروي